Tour

Upcoming Shows

2019.08.26 [Mon] KICHIJOJI SILVER ELEPHANT
2019.09.12 [Thu] AKIHABARA GOODMAN
2019.09.15 [Sun] NAGASAKI PUBLIC REBEL STORE (DON solo)
2019.09.21 [Sat] NAGOYA DAYTRIVE
2019.09.22 [Sun] KYOTO nano
2019.09.22 [Sun] OSAKA HARDRAIN
2019.09.27 [Fri] KOREA ZANDARI FESTA 2019
2019.10.10 [Thu] KYOTO DAIJOBU (DON solo)
2019.10.11 [Fri] OKAYAMA BUDDAH (DON solo)
2019.10.12 [Sat] HIROSHIMA HON TO JIYU (DON solo)

Email Reservation

  • メール予約(氏名/枚数/電話番号を記載してね)
    **返信を受け取られた時点で予約確定となります**
  • 2019.06.23 [Sun]

SHIZUOKA FREAKYSHOW

w/
Moc Company

DJ:
Okayalright Good Friends

OPEN/START: 19:30
TICKET: 2500yen

INFO : 静岡LivebarFreakyshow  054-273-5588