Tour

Upcoming Shows

2019.09.21 [Sat] NAGOYA DAYTRIVE
2019.09.22 [Sun] KYOTO nano
2019.09.22 [Sun] OSAKA HARDRAIN
2019.09.27 [Fri] KOREA ZANDARI FESTA 2019
2019.10.10 [Thu] KYOTO DAIJOBU (DON solo)
2019.10.11 [Fri] OKAYAMA BUDDAH (DON solo)
2019.10.12 [Sat] HIROSHIMA HON TO JIYU (DON solo)
2019.10.13 [Sun] SAGA 417 (DON solo)
2019.10.14 [Mon] FUKUOKA gigi (DON solo)
2019.10.17 [Thu] KICHIJOJI PLANET K

Email Reservation

  • メール予約(氏名/枚数/電話番号を記載してね)
    **返信を受け取られた時点で予約確定となります**
  • 2019.09.22 [Sun]

OSAKA HARDRAIN

『キ・カ・ク・ガ・イ』

than
THE SONIAS
hohtaa
The Silver Triangle

OPEN : 17:30
START : 18:00
ADVANCE : 2000yen
DOOR : 2500yen

INFO : 梅田HARDRAIN 06-6363-555